Brandskydd

Var säker på att ditt boende är brandskyddat på bästa sätt

En brand växer snabbt. Brandvarnaren ger dig tidig varning och är en billig livförsäkring. Vid en brand handlar det om att vara väl förberedd och ha att rätt släckutrustning. Med ett effektivt brandskydd i ditt hem sover du lugnare.

Rekommenderad checklista

Upp till 60m²
 •  6 kg pulverbrandsläckare 55A
 •  Housegard FireStopper
 •  Optisk brandvarnare
 •  Brandfilt 120 x 180 cm

Upp till 60m² – 120m²
 •  6 kg pulverbrandsläckare 55A
 •  Housegard FireStopper
 •  Seriekopplade brandvarnare
 •  Brandfilt 120 x 180 cm

Över 120m²
 •  6 kg pulverbrandsläckare 55A (en på varje våningsplan)
 •  2 kg pulverbrandsläckare
 •  Seriekopplade brandvarnare (antal
 • beroende på antal rum och husets storlek)
 •  Brandfilt 120 x 180 cm
 •  Brandstege (vid tvåvåningshus)